Πληροφορίες

 

Ημερομηνία Συνεδρίου
Το 17ο Συνέδριο Ογκολογίας 2023 «Η Ογκολογία συναντά τις άλλες ειδικότητες» θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με φυσική παρουσία στις 24-25 Νοεμβρίου 2023.

 

Τόπος διεξαγωγής
Αμφιθέατρο Γ’ Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

 

Γλώσσα ημερίδας
Η επίσημη γλώσσα του Ημερίδας είναι η Ελληνική.

 

Φορέας Διοργάνωσης

Εταιρεία Διοργάνωσης

 

25ης Μαρτίου 11, Χαλάνδρι, 15232
211 2105553
www.welcometravel.gr
info@welcometravel.gr


Mοριοδότηση
Στο Συνέδριο χορηγούνται 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E.), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά 10 ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος.